Fantastiska nyheter! 5 spetsnoshörningar och 5 trubbnoshörningar har just anlänt till Zinave Nationalpark i Moçambique!

Noshörningar har varit lokalt utrotade i årtionden i Mozambique. Peace Parks Foundation har tillsammans med partners återinfört noshörningar till området. Sedan förra året återinförande har tre kalvar fötts – vilket bidrar till att det nu finns 40 noshörningar i området. Som nyckelart har noshörningen en viktig roll för ett frisk och välfungerande ekosystem.

#REWILDING Genom att ta vilda djur från områden som har överskott på en art och varsamt återintroducera dem till områden där arten har minskat i antal eller utrotats, stärker vi den biologiska mångfalden och ekosystemet. Peace Parks Foundation bevarar den biologiska mångfalden och ekosystemen i naturskyddsområden som sträcker sig över landsgränserna i 10 länder i södra Afrika. Vi verkar för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Våra insatser bevarar djur & natur och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.


Dela

Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se