Fredsparker

Peace Parks Foundations verksamhet är ett unikt sätt att skapa fred och bekämpa fattigdom. Genom att verka för samarbete mellan länderna över gränserna i södra Afrika, skapas gemensamma naturskyddsområden, så kallade fredsparker (Peace Parks). Vi stödjer idag 10 fredsparker belägna i totalt 10 länder.

Fredsparker: