Ai/Ais-Richersveld

Länder: Namibia & Sydafrika | Yta: 5 920 km²

Naturskyddsområdet /Ai/Ais-Richtersveld ligger i ett av Succulent Karoo-regionens mest diversifierade områden med över 6 300 olika växtarter.

Naturskyddsområdet är ett av de områden i Succulent Karoo-regionen med störst biologisk mångfald. Här finns över 6 300 olika växtarter. Hälften av dem finns endast här. Inget annat lika regnfattigt område i världen har så rikt växtliv. Regionen är också ett centrum för reptiler.

I området finns också världens näst största kanjon – the Fish River Canyon som är Namibias näst välbesökta turistattraktion. Orange River Gorge och Richtersveld är också ett av de sista områdena där Namafolkets traditionella livsstil har bevarats.

Peace Parks bidrog till att instifta parken och var en av initiativtagarna till den turistanläggning som idag löper mellan Namibia och Sydafrika. Turister kan nu fritt ta sig fram genom området och över nationsgränserna.

Förutom att stödja regionens turism finansierar vi direkta insatser som främjar bevarandet av Namafolkets språk och traditioner, såsom traditionell användning av medicinalväxter och nomadisk boskapsskötsel.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se