Kavango Zambezi

Länder: Angola, Botswana, Namibia, Zambia och Zimbabwe | Yta: 520 000 km²

Fredsparken Kavango Zambezi är belägen i Okavango- och Zambeziflodernas avrinningsområden där gränserna till Angola, Botswana, Namibia, Zambia och Zimbabwe möts. Det är tänkt att bli världens största naturskyddsområde och kommer med tiden att täcka ett område stort som Sverige (ungefär 520 000 km²).

Området innefattar bland annat 36 nationalparker och viltreservat. Några av de fantastiska områden som kommer att ingå i fredsparken är Capriviremsan, Chobe nationalpark, Okavangodeltat (det största Ramsar-området i världen) och Victoria-fallen (räknas både som Världsarv och som ett av världens sju underverk).

I området Simalaha pågår många av våra projekt. Bland annat finansierar vi flera jordbruksprogram, stiftar viltreservat och initierar samhällsfonder. Införandet av viltreservat och samhällsfonder genererar inte bara nya ekonomiska möjligheter och försörjningsalternativ till marginaliserade samhällen. De bevarar också naturresurserna för kommande generationer. MAVA-stiftelsen för naturskydd stödjer initiativen genom att finansiera reservaten och förflyttningen av djuren.

Med mer produktiva och miljövänliga jordbruksmetoder kan matproduktionen ökas samtidigt som skogen skyddas från den förstörelse som det nuvarande svedjebruket orsakar. Genom bättre och näringsrikare mat kan vi även förbättra den allmänna hälsan i HIV/AIDS-drabbade områden. Eftersom det huvudsakligen är kvinnor som ansvarar för det småskaliga jordbruket lägger våra projektet extra vikt vid kvinnors ställning och inflytande.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se