Liuwa Plains – Mussuma

Länder: Angola och Zambia | Yta: 14 464 km²

Fredsparken Liuwa Plains-Mussuma, i Angola och Zambia, skyddar Afrikas största vandrande population av strimmig gnu. Målet med det gränsöverskridande naturskyddsområdet Liuwa-Mussuma är att möjliggöra för fler än 30 000 strimmiga gnuerna att genomföra sina årliga vandringar mellan Zambia och Angola.

När parken är färdig kommer den att skydda det största och förmodligen enda migrerande beståndet av strimmig gnu utanför Serengeti/Masai Mara i Östafrika. Området skyddar också en stor del av avrinningsområdet till Afrikas fjärde största flodsystem, Zambezifloden, och säkrar därmed även försörjningen för de tusentals människor som bor i området och är beroende av floden för mat och inkomst.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se