Lubombo

Länder: Moçambique, Sydafrika & Swaziland | Yta: 10 029 km²

Naturskyddsområdet Lubombo ligger i Moçambique, Sydafrika och Swaziland och är ett av de mest anslående områdena vad gäller den biologiska mångfalden. Många arter av såväl djur som växter är endemiska, de finns endast här. Naturskyddsområdet omfattar bland annat fem ekologiskt viktiga våtmarker som omfattas av Ramsarkonventionen, ett internationellt samarbete till skydd av värdefulla våtmarker.

Ponta Do Ouro Partial Marine Reserve
Peace Parks har initierat och stödjer, marinparken Ponta Do Ouro Partial Marine Reserve, som finns i området. Parken är Afrikas första och till ytan största marina naturpark. Den sträcker sig från Maputoland i Sydafrika till Simangaliso Wetland Park i Moçambique och innefattar en 300 kilometer lång kustlinjen varav 220 km är i Sydafrika och 80 km i Moçambique. Här har cirka 2 000 utrotningshotade havssköldpaddor en fristad.

Varje år utbildas sköldpaddsövervakare som kan bidra i arbetet med att skydda, mäta och märka de utrotningshotade havslädersköldpaddorna och oäkta karettsköldpaddorna som kommer för att lägga sina ägg på stranden i området. Här finns också en fristad för den sista naturliga elefantpopulationen i provinsen KwaZulu-Natal i Sydafrika och södra Moçambique, som förr strövade fritt över gränserna längs floderna Futi och Rio Maputo.

Under 2010 startades ett program för omlokalisering av vilda djur i området med finansiellt stöd från Peace Parks. De två första åren förflyttades totalt 500 djur, däribland zebror, giraffer, vårtsvin och olika arter av antiloper. Omlokalisering av djur har visat sig positivt för både djurliv och de så som bor i området så år 2012 påbörjades förflyttningen av kuduantiloper. Kudun är en av världens största antiloper och återfinns i hela östra och södra Afrika. Den lever på savannen och utgör ett viktigt byte för lejon och hyenor.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se