Hackers på Norrsken Foundation

Peace Parks Foundation x openhack – Coding for Humanity anordnade en workshop på Norrsken Foundation. Hackers fick utmaningen att skapa open source Raspberry Pi-lösningar för att hjälpa till att stoppa tjuvjakten på vilda djur. Idén handlade om att hitta sätt att överföra data från kamerorna (som ska sitta ute i fält) till Raspberry Pi’s,

Det är ett första steg i ett större utmaning att att använda Raspberry Pi för att skydda djur genom att tidigt upptäcka tjuvjägare i området.

Stort tack till Inrego för att ni stöttat vår workshop med utrustning. Och tack till Froosh Smoothies för förfriskningar.