Projekt

Vi skyddar havssköldpaddan och det marina livet

I Afrikas första och till ytan största marina naturpark skyddas den utrotningshotade havssköldpaddan. Här får de en fristad genom att de oavbrutet övervakas av våra sköldpaddsövervakare och räddas från utrotning

 

Havssköldpaddorna som lägger ägg längs kusten i Sydafrika och Moçambique, är starkt hotade. Havet är kraftigt förorenat av plast och andra material, och sköldpaddornas äggläggningsplatser längs stränderna riskerar att förstöras.

Marinparken Ponta Do Ouro är Afrikas största marina naturskyddsområde. Här har cirka två tusen utrotningshotade havssköldpaddor en fristad, och de övervakas oavbrutet. På så sätt kan de skyddas från utrotning. Varje år utbildar Peace Parks sköldpaddsövervakare som kan bidra i arbetet med att skydda, mäta och märka de utrotningshotade sköldpaddorna.

Peace Parks Foundation jobbar också med projekt i området för hållbart fiske och rena hav.

 

På TV-programmet Postkodmiljonären visades den här filmen om vårt arbete med att bevara och skydda havssköldpaddor längs kusten i Sydafrika och Moçambique. Tack Svenska Postkodlotteriet  för att ni lyfter vårt arbete för att öka förståelsen och bevarandet av en naturlig mångfald.