Internationella årsredovisningen 2021

Ta del av våra utmaningar och höjdpunkter under 2021 i södra Afrikas naturskyddsområden.

Peace Parks Foundation jobbar med att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen i naturskyddsområden som sträcker sig över landsgränserna i 10 länder i södra Afrika.

Vi verkar för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Våra insatser bevarar djur & natur och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.

Inga av våra framgångar hade varit möjliga utan partners, givare och supporters – stort tack till er alla!

Läs den internationella årsredovisningen här.

Dela

Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se