Projekt

Vi skyddar leoparden

Leoparden är känd för sin otroliga anpassningsförmåga och stora habitat, från berg till kustlinjer. Trots det har leoparden försvunnit från minst 49% av sitt historiska område i Afrika.

Leopardens vackra skinn är den primära anledning till att leoparden är världens mest förföljda kattdjur. Arten hotas av att dödas för sitt skinn och andra kroppsdelar som används i traditionella och religiösa ceremonier av lokalbefolkningen.

Vad vi gör

Vi samarbetar med Panthera, en organisation som arbetar för att rädda hotade vilda kattdjur, för att tillsammans skydda och återupprätta den vilda leopardstammen i södra Afrika. Med stöd från Cartier genomför vi två skyddsprojekt för leoparden: ‘Furs for Life i Sydafrika och ”Saving Spots” i Zambia.

Furs for Life

I södra Afrika dödas 2 500 leoparder illegalt varje år för sitt skinn. Skinnet används bland annat i ceremoniella ritualer av Nazareth Baptist Shembe-kyrkan.  Med stöd av Cartier har Peace Parks Foundation under de senaste åren samarbetat med organisationen Panthera i projektet Furs for Life – som syftar till att skydda och återuppliva leopardpopulationerna i Sydafrika.

Tillsammans med designers och klädföretag har en högkvalitativ, hållbar och realistisk fusk-leopardpäls skapats.  Med respekt för de kulturella traditionerna i Shembe, samarbetar Panthera och Peace Parks Foundation med kyrkliga ledare som i sin tur uppmuntrar sina medlemmar att använda dessa hållbara fuskpälsar vid religiösa ceremonier.

Varje fuskpäls som doneras representerar en leopard som räddats, samtidigt som produktionen av hållbara fuskpälsar ger anställnings- och affärsmöjligheter till ett folk i fattigdom.

Saving Spots

Tack vare Furs For Lifes framgångar i Sydafrika expanderar Peace Parks Foundation och Pantheras arbete. Med fortsatt stöd från Cartier startar vi ett helt nytt samarbete tillsammans med folkgruppen Lozi i västra Zambia. Med hjälp av detta projekt kommer fabrikstillverkade pälsdräkter att ersätta de äkta leoparddräkterna som används vid festivaler. H.K.H. och Senior Chief för Lozi ger sitt fulla stöd till projektet och de har även varit delaktiga i utformningen av dräkterna.

Eftersom det finns stora kunskapsluckor om artens utbredning genomför vi inom projektet ‘Saving Spots’  forskningsprojekt om leopardpopulationen i naturskyddsområdet Kavango Zambezi, som sträcker sig över Namibia, Angola, Botswana, Zambia och Zimbabwe. Vilket också kommer att utgöra underlag för hur myndigheterna ska kunna fatta mer insatta beslut i bevarande-åtgärder för leoparder i området. Projektet syftar till en minskad jakt på kattdjur i södra Afrika där de är kritiskt utrotningshotade.