7. Liuwa Plains – Mussuma

Länder: Angola och Zambia

Yta: 14 464 km²

Länder: Angola och Zambia

Yta: 14 464 km²

.

Fredsparken Liuwa Plains-Mussuma, i Angola och Zambia, skyddar Afrikas största vandrande population av strimmig gnu. Målet med det gränsöverskridande naturskyddsområdet Liuwa-Mussuma är att möjliggöra för fler än 30 000 strimmiga gnuerna att genomföra sina årliga vandringar mellan Zambia och Angola.

.

När parken är färdig kommer den att skydda det största och förmodligen enda migrerande beståndet av strimmig gnu utanför Serengeti/Masai Mara i Östafrika. Området skyddar också en stor del av avrinningsområdet till Afrikas fjärde största flodsystem, Zambezifloden, och säkrar därmed även försörjningen för de tusentals människor som bor i området och är beroende av floden för mat och inkomst.

Fredsparken Liuwa Plains-Mussuma, i Angola och Zambia, skyddar Afrikas största vandrande population av strimmig gnu. Målet med det gränsöverskridande naturskyddsområdet Liuwa-Mussuma är att möjliggöra för fler än 30 000 strimmiga gnuerna att genomföra sina årliga vandringar mellan Zambia och Angola.

.

När parken är färdig kommer den att skydda det största och förmodligen enda migrerande beståndet av strimmig gnu utanför Serengeti/Masai Mara i Östafrika. Området skyddar också en stor del av avrinningsområdet till Afrikas fjärde största flodsystem, Zambezifloden, och säkrar därmed även försörjningen för de tusentals människor som bor i området och är beroende av floden för mat och inkomst.

Andra fredsparker: