9. Lower Zambezi – Mana Pools

Länder: Zambia och Zimbabwe

Yta: 17 745 km²

Länder: Zambia och Zimbabwe

Yta: 17 745 km²

.

Naturskyddsområdet Lower Zambezi-Mana Pools ligger i Zambia och Zimbabwe och sträcker sig därmed längs båda sidorna om Zambezifloden, Afrikas fjärde längsta flod. Peace Parks Foundation har tagit fram en studie för genomförandet av fredsparken Lower Zambezi-Mana Pools som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede. Här finns en del av världsarvet Zambezidalen med sitt rika djurliv.

Mana Pools
Mana Pools

Naturskyddsområdet Lower Zambezi-Mana Pools ligger i Zambia och Zimbabwe och sträcker sig därmed längs båda sidorna om Zambezifloden, Afrikas fjärde längsta flod. Peace Parks Foundation har tagit fram en studie för genomförandet av fredsparken Lower Zambezi-Mana Pools som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsskede. Här finns en del av världsarvet Zambezidalen med sitt rika djurliv.

Andra fredsparker: