Om Peace Parks

Peace Parks Foundation grundades 1997 av Nelson Mandela, Dr. Anton Edward Rupert och Prins Bernhard av Nederländerna. Vår verksamhet är ett unikt sätt att skapa fred, stabilitet och biologisk mångfald i södra Afrika.

Vårt arbete

I södra Afrika skapar och driver Peace Parks Foundation ett nätverk av naturskyddsområden, tvärs över nationsgränserna, så kallade fredsparker. Just här är detta särskilt viktigt. I södra Afrika hör många djurarter hemma som knappt finns någon annanstans. Här lever också många människor i svår fattigdom. Det skapar ett dilemma. Precis det faktum att så många djur är unika gör dem också ekonomiskt värdefulla på världsmarknaden. Den omfattande tjuvjakten är ett allvarligt problem. Den ger jägarna inkomster för stunden men om djuren utrotas blir deras fattigdom än svårare.

Att skydda dessa djur ger i stället en långsiktig försörjning. Turismen – inte minst den växande ekoturismen – är redan nu en av de viktigaste inkomstkällorna för länderna i regionen. När fattigdomen minskar och framtidstron växer kan människor, djur och natur utvecklas i harmoni.

Vi är en ideell organisation som verkar för en hållbar lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och hjälp till självhjälp samtidigt som vi investerar i det dagliga naturskyddet. Våra insatser bevarar djur och natur och förbättrar livskvaliteten för de människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.
Vi arbetar med:

1. Skydd av djur och natur: Vi stödjer flera, både stora och små insatser som skyddar och stärker och bevarar djur och natur i södra Afrika. Bland våra insatser finns Afrikas första marina naturpark och etableringen av öppna spridningskorridorer som låter djuren röra sig enligt sina egna naturliga vägar. Vi arbetar för att stoppa den illegala handeln av vilda djur.

2. Utbildning: Vi stödjer Southern African Wildlife College, som utbildar parkvakter och djurspårare, och SA College for Tourism, som erbjuder utbildningar för jobb inom turistnäringen. Därtill stöder vi olika ungdomsprogram där studenter får uppleva och studera djur- och naturlivet i naturskyddsområdena. Detta leder till ett starkare engagemang och intresse bland ungdomarna för hur de på bästa sätt kan bevara sin omgivning.

3. Utveckling av lokalsamhällen: Vi arbetar på olika sätt med att stärka lokalbefolkningen för det är endast genom minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt som vi bevarar djur och natur och når en hållbar ekonomisk utveckling. Vi stödjer och finansierar linsatser inom ekoturismen som drivs av lokalbefolkningen. Vi investerar i småskaliga jordbruk och finansierar punktinsatser. I ett av projekten har vi delat ut cyklar till studenter på landsbygden för att ge dem bättre möjlighet att ta sig till och från skolan.
Svenska Postkodlotteriet är den största enskilda givaren till Peace Parks Foundation i Sverige och har sedan 2010 årligen bidragit till många av våra insatser.
Stöd Peace Parks! Du bidrar till fred, stabilitet och biologisk mångfald i södra Afrika.

Historien sätter spår

Under senare delen av 1800-talet drog europeiska kolonialmakter upp dagens landgränser i Afrika utan hänsyn till vare sig terräng eller befolkningsgrupper. De är barriärer för både människor och djur.

Peace Parks Foundation grundades 1997 av Nelson Mandela, Dr. Anton Edward Rupert och Prins Bernhard av Nederländerna, som även är en av initiativtagarna till Världsnaturfonden WWF.

Genom öppna naturskyddsområden som sträcker sig över nationsgränserna vill Peace Parks bidra till en hållbar utveckling och förbättra förutsättningarna för människor, djur och natur i regionen.

Peace Parks Foundation Sweden är en ideell organisation som stödjer Peace Park Foundations arbete i södra Afrika. Klicka på länken nedan för att komma till Peace Parks Foundation’s internationella hemsida.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se