Partners & Vänner

Inga av våra framgångar hade varit möjliga utan partners, givare och vänner – stort tack till er alla! Tillsammans bidrar vi till att skydda och bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen i naturskyddsområden som sträcker sig över landsgränserna i 10 länder i södra Afrika.

Bli partner

Vill du och ditt företag vara med att bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i de 10 länder vi jobbar inom? Våra insatser bevarar djur & natur och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.

Kontakta Helena Johnzon Dahl - helena.johnzon@peaceparks.se 

Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se