Peace & Changemaker Generation

Alla 100 000 barn – en hel generation – i ett nationalparksområde i Zimbabwe och Moçambique utbildas i projektet Peace & Changemaker Generation till förändrare som kan ta ställning mot tjuvjakt och för flickors rättigheter i sina byar. En hel generation barn som växer upp i och omkring det unika naturskyddsområdet ska nås.

I Sverige och många andra länder är två miljoner barn med och lär sig om livet i och omkring fredsparkerna genom World’s Children’s Prize-programmet. Projektet är ett samarbete mellan World’s Children’s Prize Foundation och Peace Parks Foundation.

För kanske första gången utbildas alla barn i ett stort avgränsat område för att långsiktigt bidra till ökad respekt för barnets rättigheter där de lever, samt för djur och miljö. Det sker i Great Limpopo Transfrontier-området i Zimbabwe och Moçambique, en av de fredsparker som upprättats i områden som upplevt både befrielsekrig och andra väpnade konflikter. Här bidrar gränsöverskridande samarbete för människor och djur till långsiktig fred.

Barnets rättigheter, tjuvjakt och miljöhot

Nationalparkerna Gonarezhou i Zimbabwe och Limpopo i Moçambique har ett rikt djurliv och natur, som hotas av grov organiserad brottslighet och handel med bl.a. noshörningshorn och elefantbetar, tjuvjakt, kraftigt minskat naturligt livsutrymme för djuren samt torka och klimatförändringar. Både unika ekosystem och vilda djur är hotade. Det finns idag inga noshörningar kvar i området.

Hur går det till?

 En hel generation barn som växer upp i och omkring det unika naturskyddsområdet ska nås. 2 000 barn utbildas till Peace & Changemaker Generation-ambassadörer tillsammans med 700 lärare och rektorer. Även föräldrar och lokala ledare utbildas. Peace & Changemaker Generation-ambassadörerna och lärarna utbildar sedan alla 100 000 barn, på bl.a. 350 skolor, om barnets rättigheter, de globala målen för hållbar utveckling, samt tjuvjaktens och klimatförändringarnas konsekvenser där de lever.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se