Våra projekt

Peace Parks verkar för lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och stöd till lokala samhällen samtidigt som vi investerar i kraftfulla insatser som stärker djur och natur. Nedan finner ni exempel på projekt inom våra tre områden; skydd av djur och natur, utbildning och utveckling av lokalsamhällen.

Vi erbjuder hem för föräldralösa noshörningar

Noshörningarna är allvarligt utrotningshotade. Enbart i Sydafrika skjuts tre noshörningar varje dag. För att rädda arten behövs stora insatser att bevara och skydda de individer som är kvar.

.

I Sydafrika driver vi ett hem för föräldralösa noshörningskalvar. Här tar vi även hand om noshörningar som förlorat sin mamma i tjuvjakten. I vårt program har vi hittills tagit hand om, rehabiliterat och återinfört 50 noshörningar i det vilda.

.

Förutom att ta hand om föräldralösa noshörningskalvar så stödjer Peace Parks omfattande projekt för noshörningarnas fortlevnad i södra Afrika. Bland annat så finansieras specialistutbildningar för parkvakter, polis och åklagare för att motverka tjuvjakten. Vi bistår personal och parkvakter med specialutrustning och installerar övervakningskameror – allt för att motverka tjuvjakten på noshörningar. Därtill finansierar vi veterinärinsatser som behövs för att rädda noshörningar som överlevt tjuvskyttarnas attacker. 

Vi skyddar havssköldpaddan från utrotning

Afrikas första och till ytan största marina naturskyddsområde, sträcker sig från Ponta Do Ouro Partial Marine Reserve i Moçambique och i Simangaliso Wetland Park i Sydafrika.

.

Den består av en 300 kilometer lång kustlinje varav 220 kilometer i Sydafrika och 80 i Moçambique. Här har de utrotningshotade havssköldpaddorna en fristad och övervakas oavbrutet. På så sätt kan vi skydda dem från utrotning.

.

Varje år utbildar vi sköldpaddsövervakare som kan bistå i arbetet med att skydda, mäta och märka de utrotningshotade havslädersköldpaddorna och oäkta karettsköldpaddorna som kommer för att lägga sina ägg på stranden i området.

Vi utbildar för framtiden

Vårt arbete stödjer Southern African Wildlife College, som utbildar parkvakter och trackers, och SA College for Tourism, som erbjuder utbildningar för jobb inom turistnäringen. Genom att utbilda de som bor och lever i naturskyddsområdena kommer naturen och djuren att tas om hand, kunnigt och långsiktigt. Därmed stödjer vi en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen. Vid South African Wildlife College har över 3 000 parkvakter utbildats hittills. De flesta arbetar nu med naturskydd i regionen, ett område där antalet arbetstillfällen fortsätter att öka – 257 nya jobb bara de senaste två åren. I sju år var Matthew Silumesii smugglare. Efter att ha genomgått vår utbildning är han idag gruppledare för tio parkvakter och har hopp inför framtiden. I år har 119 parkvakter utexaminerats. För första gången sedan starten 1997 är hälften av dem kvinnor.

.

Varje år utbildar SA College for Turism 90 flickor inom turism och hospitality. De som antas till skolan kommer från fattiga områden på landsbygden. Många återvänder sedan till sina hemtrakter för att starta egna verksamheter inom ekoturism och stödjer på så sätt en hållbar tillväxt i regionen. På SA College for Tourism finns även en specialistutbildning inom tracking (spårning av djur), en så kallad Tracker Academy. I Afrika har nästan all kunskap om konsten att spåra och följa djur gått förlorad. För att undvika att den helt går om intet stödjer Peace Parks denna utbildning där 16 trackers utbildas varje år. Studenterna kommer från fattiga områden på landsbygden där arbetslösheten är hög. Genom utbildningen får de en trygg försörjning och en bredare förståelse för samspelet mellan människa, djur och natur.

Vi stärker djurpopulationerna genom förflyttning av djur

Peace Parks finansierar och hanterar förflyttning av djur från och till flera av våra naturskyddsområden. Uppemot 5 000 djur har förflyttats från Sydafrika till naturskyddsområdet Great Limpopo i Moçambique för att stärka populationerna av vilda djur. Sedan dess har nästan 1 000 elefanter tagit sig över gränsen på egen hand.

.

Dessa öppna korridorer har bidragit till att djurpopulationer i området stärkts. Arbetet fortsätter och fram till 2020 planeras en förflyttning av upp till 6 000 djur däribland giraffer, zebror, bufflar och elefanter till Great Limpopo.

Herding for Health

Projektet Herding for Health är en unik modell som utvecklats för att förbättra möjligheten för tamboskap och vilda djur att samexistera; verka för hållbar markanvändning och förbättring av försörjningen i och runt fredsparkerna där regelverken för bekämpning av djursjukdomar hos tamboskap samtidigt har en starkt begränsande inverkan på naturskydd och hämmande av möjligheter till ekonomisk utveckling av landsbygden.

 

Projektet följer en holistisk, samhällsdriven strategi för att ta itu med de utmaningar som råder för bönder som bor i och i direkt anslutning till naturskyddsområden, i detta fall Limpopo National Park Moçambique.

 

Projektet är ett Spe­cial­Pro­jekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Vi stöder ekoturism i det marina naturskyddsområdet i Moçambique

Vildmarkshotellet Anvil Bay i naturskyddsområdet Maputo Special Reserve i Moçambique ägs av Chemucane community och startades 2005 med stöd från Peace Parks, och drivs av de som bor i området. 

.

Naturreservaten utvecklas alltså genom lokala företag som på ett hållbart sätt drar nytta av den fantastiska natur som finns i Moçambique.

Vi stöder hållbar och ansvarsfull turism i SENSA-projektet

SENSA-projektet syftar till att utveckla en gemensam plattform som stöder hållbar och ansvarsfull turism och skyddar avlägsna områden såsom naturparker, naturreservat och historiska platser.
.
I projektet finansieras och används flera typer av satelliter för navigation, kommunikation och observation vilket gör att användarna som arbetar i området kan följa transportvägar i området, se dess tillgänglighet och lokalisera räddningstjänster.

.

Genom att använda avancerade satellitbaserade applikationer får aktörer inom ekoturism nya möjligheter att skyddade naturområdena.