För djur, natur och samhällen i södra Afrika

Peace Parks Foundation bevarar den biologiska mångfalden och ekosystemen i naturskyddsområden som sträcker sig över landsgränserna i 10 länder i södra Afrika. Vi verkar för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i de 10 länder vi jobbar inom. Våra insatser bevarar djur & natur och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.

Viltbrott

Viltbrott, som tjuvjakt och illegal handel av djur, förstör den biologisk mångfalden och samhällen i stort. Vi arbetar med att aktivt förebygga och bekämpa tjuvjakt och den illegala handeln av djur i södra Afrika med syfte att rädda våra hotade djurarter från utrotning.

Rewilding

Genom att ta vilda djur från områden som har överskott på en art och varsamt återintroducera dem till områden där arten har minskat i antal – stärker vi biologiska mångfalden och ekosystemet.

Vi utbildar för framtiden

Vårt arbete stödjer Southern African Wildlife College, som utbildar parkvakter och trackers, och SA College for Tourism, som erbjuder utbildningar för jobb inom turistnäringen. Genom att utbilda de som bor och lever i naturskyddsområdena kommer naturen och djuren att tas om hand, kunnigt och långsiktigt. Därmed stödjer vi en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen.

Stöd till lokala samhällen

Vi arbetar på olika sätt med att stärka lokalbefolkningen för det är endast genom minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt som vi bevarar djur och natur och når en hållbar ekonomisk utveckling.

Aktuella projekt

Vi skyddar leoparden

Leoparden är känd för sin otroliga anpassningsförmåga och stora habitat, från berg till kustlinjer. Trots det har leoparden försvunnit från minst 49% av sitt historiska område i Afrika.

Barn får lära sig om sina och djurens rättigheter

En hel generation – 100 000 barn  – i ett naturskyddsområde i Zimbabwe och Moçambique utbildas i projektet Peace & Changemaker Generation till förändrare som kan ta ställning mot tjuvjakt och för flickors rättigheter i sina byar.

Vi skyddar havssköldpaddan

I Afrikas första och till ytan största marina naturpark skyddas den utrotningshotade havssköldpaddan. Här får de en fristad genom att de oavbrutet övervakas av våra sköldpaddsövervakare och räddas från utrotning

Herding for Health

 
Herding For Health är ett lokalt samhällsprojekt som främjar bevarande av natur samtidigt som människor som bor på landsbygden kan ta sig ur extrem fattigdom. Projektet syftar till att lära lokalbefolkningen att nyttja det som de redan har – nötkreatur och boskapsdjur.

Vi stöder ekoturism i det marina naturskyddsområdet i Moçambique

Vildmarkshotellet Anvil Bay i naturskyddsområdet Maputo Special Reserve i Moçambique ägs av Chemucane community och startades 2005 med stöd från Peace Parks, och drivs av de som bor i området. Naturreservaten utvecklas alltså genom lokala företag som på ett hållbart sätt drar nytta av den fantastiska natur som finns i Moçambique.

Vi stöder hållbar och ansvarsfull turism i SENSA-projektet

SENSA-projektet syftar till att utveckla en gemensam plattform som stöder hållbar och ansvarsfull turism och skyddar avlägsna områden såsom naturparker, naturreservat och historiska platser. I projektet finansieras och används flera typer av satelliter för navigation, kommunikation och observation vilket gör att användarna som arbetar i området kan följa transportvägar i området, se dess tillgänglighet och lokalisera räddningstjänster.