För djur, natur och samhällen i södra Afrika

Peace Parks Foundation bevarar den biologiska mångfalden och ekosystemen i naturskyddsområden som sträcker sig över landsgränserna i 10 länder i södra Afrika. Vi verkar för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i de 10 länder vi jobbar inom. Våra insatser bevarar djur & natur och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.

Viltbrott

Viltbrott, som tjuvjakt och illegal handel av djur, förstör den biologisk mångfalden och samhällen i stort. Vi arbetar med att aktivt förebygga och bekämpa tjuvjakt och den illegala handeln av djur i södra Afrika med syfte att rädda våra hotade djurarter från utrotning.

Rewilding

Genom att ta vilda djur från områden som har överskott på en art och varsamt återintroducera dem till områden där arten har minskat i antal – stärker vi biologiska mångfalden och ekosystemet.

Vi utbildar för framtiden

Vårt arbete stödjer Southern African Wildlife College, som utbildar parkvakter och trackers, och SA College for Tourism, som erbjuder utbildningar för jobb inom turistnäringen. Genom att utbilda de som bor och lever i naturskyddsområdena kommer naturen och djuren att tas om hand, kunnigt och långsiktigt. Därmed stödjer vi en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen.

Stöd till lokala samhällen

Vi arbetar på olika sätt med att stärka lokalbefolkningen för det är endast genom minskad fattigdom och ekonomisk tillväxt som vi bevarar djur och natur och når en hållbar ekonomisk utveckling.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se