Mandela Talks

"I dream of an Africa which is in peace with itself."

- Nelson Mandela

Mandela Talks är ett årligt event arrangerat av Peace Parks Foundation Sweden. Eventet äger rum i samband med FN:s internationella fredsdag och hedrar vår grundare Nelson Mandelas arv.
På Mandela Talks har du möjlighet att lyssna på intressanta och inspirerande talare som delar med sig av sina perspektiv på fred, demokrati och samverkan. Du får ta del av Peace Parks Foundations erfarenhet av att jobba gränsöverskridande i 10 länder i södra Afrika. En viktig del jämte Peace Parks arbete med att skapa långsiktig tillväxt för både natur och samhälle, är arbetet med gränsöverskridande myndighetssamverkan för att stoppa tjuvjakten och viltbrott i Afrika. Tjuvjakt hotar inte bara den biologiska mångfalden utan också fred och säkerhet i regionen.
Var med oss på Mandela Talks och låt oss tillsammans bidra till en bättre värld.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se