Vi utbildar för framtiden

Southern African Wildlife College

Vårt arbete stödjer Southern African Wildlife College som utbildar parkvakter. Syftet är att utrusta parkvakter med nödvändiga färdigheter samt att ge dem motivation och kunskap att hantera naturskyddsområden och tillhörande viltbestånd på ett hållbart sätt och alltid i samarbete med lokalsamhällen.

Genom att utbilda de som bor och lever i naturskyddsområdena kommer naturen och djuren att tas om hand, kunnigt och långsiktigt. Därmed stödjer vi en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen.

Både män och kvinnor genomgår utbildningen.

SA College for Turism

Varje år utbildar SA College for Turism unga kvinnor inom turism och hospitality. De som antas till skolan kommer från fattiga områden på landsbygden. Många återvänder sedan till sina hemtrakter för att starta egna verksamheter inom ekoturism och stödjer på så sätt en hållbar tillväxt i regionen.

SA College for Turism

Varje år utbildar SA College for Turism unga kvinnor inom turism och hospitality. De som antas till skolan kommer från fattiga områden på landsbygden. Många återvänder sedan till sina hemtrakter för att starta egna verksamheter inom ekoturism och stödjer på så sätt en hållbar tillväxt i regionen.
Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se