Viltbrott

Afrika är hem för några av de mest ikoniska arterna som elefanter, noshörningar, lejon och giraffer, som har vandrat på vår planet i miljoner år, långt innan människor. Varje dag dödas i genomsnitt 55 elefanter och 3 noshörningar för sina betar och horn av tjuvjägare. Men det är inte bara den biologiska mångfalden som hotas av viltbrott, utan den ödelägger också turismnäringen, minskar försörjningsmöjligheter och påverkar hela ekosystemet. När många djur dödas i ett område påverkas ekosystemet, till exempel är elefanten en ”keystone art”som spelar en viktig roll i att balansera naturliga ekosystem.
Tjuvjakt påverkar inte bara djuren utan det påverkar också de människor som lever i utsatta områden. I södra Afrika hör många djurarter hemma som knappt finns någon annanstans. Här lever också många människor i svår fattigdom. Det skapar ett dilemma. Precis det faktum att så många djur är unika gör dem också ekonomiskt värdefulla på världsmarknaden. Den omfattande tjuvjakten är ett allvarligt problem. Den ger tjuvjägarna inkomster för stunden men om djuren utrotas blir deras fattigdom än svårare. Att skydda dessa djur ger i stället en långsiktig försörjning. Turismen – inte minst den växande ekoturismen – är redan nu en av de viktigaste inkomstkällorna för länderna i regionen.
Tjuvjakten och den illegala handeln av djur drivs av konsumenternas efterfrågan av djurdelar, som betar och horn, främst i Asien. Den illegala handeln med djurdelar är ett globalt problem och ett av de största kriminella verksamheterna i världen, som varje år omsätter många miljarder dollar. I Asien har efterfrågan på delar av vilda djur ökat under det senaste decenniet på grund av den ekonomiska tillväxten. Djurdelarna används i traditionell medicin eller som statussymboler.

Vad vi gör

Tjuvjägare har tillgång till modern teknik och tunga vapen vilket innebär att våra parkvakter kräver avancerad utrustning för att skydda djuren. Parkvakterna, som täcker stora avstånd till fots i avlägsna och besvärliga områden, arbetar ofta i extrem värme. Peace Parks Foundation arbetar med att utbilda och utrusta parkvakter för att klara av att skydda djuren i frontlinje.

För att stoppa tjuvjakten och den illegala handeln på lång sikt arbetar vi med att bekämpa de olika faserna i den global kedja av viltbrott. Vi fokuserar då på fyra insatser;

  1. Teknologi och innovation

  2. Viltbrottsundersökningar

  3. Påverkansarbete på avsättningsmarknaden; : kunskap och utbildning

  4. Stöd till lokal samhällsutveckling

Effekter av att stoppa viltbrott

  • Hotade djurarter överlever (Agenda 2030, mål 15)

  • Ett balanserat ekosystem för både djur och människa. Den biologiska mångfalden påverkar ekosystemen vi lever och verkar i. När den biologiska mångfalden minskar rubbas balansen i ekosystemen som i sin tur påverkar matförsörjning mm. (Agenda 2030, mål 15)

  • Minimera risken för att sprida virus från djur till människa vid den illegala handeln med vilda djur.  (Agenda 2030 mål 3)

  •  Minska den organiserade brottsligheten rörande illegal handel av djur.  (Agenda 2030 mål 16)

  • Minska fattigdom i samhällen i södra Afrika. Att skydda djuren ger långsiktig försörjning för människor i området, inte minst genom den växande ekoturismen som redan nu en av de viktigaste inkomstkällorna för länderna i regionen. (Agenda 2030 mål 1 och 8)

Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se