7 miljoner till djur, natur och människor i södra Afrika.

Sammanlagt fick 60 ideella organisationer dela på över en miljard kronor som samlats in genom
alla som har en eller flera Postkodlotter. Peace Parks Foundation har fått stöd sedan 2010 och vi har sammanlagt fått hela 127 350 433 kronor.

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Hela miljardöverskottet
från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället. Peace Parks Foundation är en av de ideella
organisationer som får ta del av överskottet som delas ut varje år. Eftersom stödet
inte är öronmärkt är det extra värdefullt. Organisationen kan använda pengarna där
behoven är störst och bygga verksamhet långsiktigt.


Stödet från Postkodlotteriet gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete med att skapa en långsiktig framtid för djur, natur och människor i södra Afrika.


Peace Parks Foundation bevarar den biologiska mångfalden och ekosystemen i naturskyddsområden som sträcker sig över landsgränserna i 10 länder i södra Afrika. Vi verkar för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i de 10 länder vi jobbar inom. Våra insatser bevarar djur & natur och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.