Drömprojektet “Rädda savannskogen – naturvårdsinsatser för människa, djur och natur” tilldelas 10,5 miljoner kronor av Postkodlotteriet.

I västra Zambia är avskogning ett hot mot människor, djur och natur. Men nya metoder ska vända utvecklingen. Peace Parks Foundation får 10,5 miljoner kronor av Postkodlotteriet för att förbättra levnadsvillkoren för både lokalbefolkningen och områdets vilda elefanter genom naturbaserade lösningar för skogsskydd.


Skogen i västra Zambia hotas av klimatförändringar och extremväder. Dessutom används den som bränsle och byggmaterial av lokalbefolkningen på ett sätt som varken är hållbart eller ekonomiskt effektivt. Men beskyddande och utbildande åtgärder kan göra skogen mer hållbar och levande.

– Syftet är att genom miljösmarta åtgärder stoppa avskogningen, lära lokalsamhällen hur skogsbränder hanteras och undviks samt hur ett hållbart odlande både skyddar skog och annan växtlighet, säger Werner Myburgh, vd på Peace Parks Foundations.

Bättre möjligheter för 40 000 hushåll

Projektet är ett av de fem Drömprojekt som finansieras av Svenska Postkodlotteriet 2024. Huvudmålet med de planerade insatserna är att förbättra möjligheterna till överlevnad för 40 000 hushåll i den zambiska delen av ett fredsparks-område. På lång sikt räknar Peace Parks Foundation med en ökning av hushållens inkomster med 200 procent genom bland annat effektivare jordbruk, internationella ersättningar för naturvård och turism.

Insatserna kommer också att bidra till en hälsosam elefantstam i fredsparken i Zambia. Det gynnar både djuren och människorna, eftersom friska och levande djur möjliggör större inkomster från turism.

– Projektet som Peace Parks Foundation nu kan starta gör nytta på många sätt. För människor, djur och natur, säger Anders Årbrandt, vd på Postkodlotteriet.

Kontakta gärna Helena Johnzon Dahl om du will veta mer om drömprojektet eller om Peace Parks Foundations arbete helena.johnzon@peaceparks.se


Dela

Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se