En inblick i vår verksamhet

Vi i styrelsen arbetar för ökat välstånd. För människor, djur och natur.

Anna C Belfrage, Styrelseordförande

Anna har arbetat i ett 30-tal länder under de tolv år hon var Vice President för utbildningsorganisationen Up With People. I Sverige har hon arbetat som Senior Advisor på KREAB (2001-2015); VD för Svenska Dagbladet Executive Club (1994-2001); VD för Positiva Sverige (1991-1994) samt Marknadschef för American Express (1988-1989). Sedan 2015 är Anna VD för Körsbärsträdgården AB.

Anna innehar en MBA från Henley Management College i Storbritannien samt Diploma in Marketing from the Chartered Institute of Marketing i Storbritannien. Hon har flera styrelseuppdrag och är förutom styrelsemedlem i Peace Parks Foundation Sweden också honorärkonsul för Nya Zeeland i Sverige.

Hans Chr. Magnus, styrelseledamot

Hans Chr. Magnus är Verktällande Direktör för Basecamp Foundation i Oslo. Basecamp Foundations syfte är att bidra till skyddet av natur och kulturhistoriska platser på grundval av den kunskap som finns i den nära relationen mellan människor och natur. Stiftelsen arbetar med att föra fram internationellt, kulturellt samarbete och samtidigt främja lokalt hållbar utveckling. Under 1960-talet var Hans Chr., som också har amerikanska förfäder, engagerad i en amerikansk organisation med deltagare från USA och resten av världen Så småningom kom han att leda arbetet inom den organisation som sedermera blev känd som Up With People, som bedrev ett omfattande internationellt studentutbyte inom sång och musik. Arbetet med UWP ledde till att organisationen öppnade kontor i Europa och Hans Chr. öppnade det först i Bryssel som sedan följdes av ytterligare sex regionala kontor i sex länder. Han inrättade en europeisk styrelse och Advisory Board bestående av kända personligheter från olika europeiska länder och så småningom fick Hans Chr. dörrarna att öppnas för UWP även i östra Europa, bl.a. i Polen och Ryssland.

1997 tog Hans Chr. sig an ett nytt pionjärprojekt när han började sitt arbete med det norska kryssningsfartyget The World, redan när det var på ritbordet. The World är ett lyxfartyg och är alltjämt världens enda ”privata bostadsrättsförening” till sjöss. Hans Chr. arbete var att leda den internationella marknadsförings- och försäljningsorganisationen. År 2005 blev Hans Chr. ombedd av Basecamps grundare, Svein Wilhelmsen, att ta på sig rollen som verksamhetschef och utveckla arbetet med Basecamp, där han idag är VD. Hans internationella nätverk och gedigna erfarenhet inom insamlingsarbete utgör en god grund för stiftelsens aktiviteter. Som Hans Chr. själv säger ”Jag har alltjämt många bra år kvar att kunna uträtta ett gott jobb och jag vill gärna göra en positiv insats där jag kan.”

Robert Cygnaeus, vice ordförande

Robert Cygnaeus är ägare och VD i det internationellt etablerade företaget KIBI Nordic AB som grundades 1998 och utvecklar mjukvarulösningar för effektivare sjukvård. Efter studierna på Handelshögskolan i Stockholm har Robert arbetat för Eastman Kodak Company, både i Norden och som Business Manager i Europa, Afrika, Mellanöstern och Indien. Förutom sitt uppdrag i svenska Peace Parks har Robert även andra styrelseuppdrag i Sverige, Danmark och USA.

Ivo Zander, styrelseledamot

Ivo Zander är Anders Wall professor i entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning och undervisning har särskilt berört områdena regional dynamik, internationellt företagande och entreprenörskap. Han är styrelsemedlem i Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning och ledamot av IVA.

Lena Malmberg, styrelseledamot

Lena Malmberg är styrelsemedlem och verksamhetschef för föreningen och har tidigare arbetat med internationella uppdrag inom IT och miljöteknik, dels i eget företag (1992-1999 och 2007-2011) och även som anställd för Pont Data (1986-1992), UBS Investment Bank, London (2000-2001) och Cenergie Corporation, London (2003-2007).

Sedan 2011 har Lena arbetat för föreningen och är sedan 2012 anställd som Country Representative av Peace Parks Foundation. Lena är utbildad vid Stockholms Universitet med fokus på Kulturgeografi och Socialantropologi och har även studerat vid Harvard University och London Film Academy. Inför uppdraget i Peace Parks Foundation Sweden har Lena genomgått utbildning i Styrelseakademien och erhållit certifiering.

Valberedning

Beth Topolovsky, beth@stinsonpartners.se

Stöd oss
Swish: 900 1587
Plusgiro: 90 01 58-7
Peace Parks Foundation Sweden, Olof Palmes gata 29, 111 22 Stockholm
Tel +46 8 748 00 90, info@peaceparks.se