Peace Parks arbetar inom fyra områden

Peace Parks Foundation bevarar den biologiska mångfalden och ekosystemen i naturskyddsområden som sträcker sig över landsgränserna i 10 länder i södra Afrika. Vi verkar för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i de 10 länder vi jobbar inom. Våra insatser bevarar djur & natur och förbättrar livskvaliteten för människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.

commitment-icon-inverted

Commitment

conservation-at-scale-icon-inverted

Conservation at Scale

commercial-development-icon-inverted

Commercial Development

community-engagement-icon-inverted

Community Engagement

Våra fredsparker

Peace Parks Foundations verksamhet är ett unikt sätt att skapa fred och bekämpa fattigdom. Genom att verka för samarbete mellan länderna över gränserna i södra Afrika, skapas gemensamma naturskyddsområden, så kallade fredsparker. Vi stödjer idag 10 fredsparker belägna i totalt 10 länder.

Aktuella projekt

Vi arbetar för ökat välstånd. För människor, djur och natur. Peace Parks verkar för lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och stöd till lokala samhällen samtidigt som vi investerar i kraftfulla insatser som stärker djur och natur. Nedan finner ni några exempel på våra pågående projekt.

  • Peace & Changemaker Generation

    100 000 barn – en hel generation – i ett nationalparksområde i Zimbabwe och Moçambique utbildas i projektet Peace & Changemaker Generation till förändrare som kan ta ställning mot tjuvjakt och för flickors rättigheter i sina byar.

  • Utbildning ger kunskap och självförtroende

    Varje år utbildar SA College for Turism 90 flickor inom turism och hospitality. Genom utbildningen får de en trygg försörjning och en bredare förståelse för samspelet mellan människa, djur och natur.

  • Havssköldpaddan skyddas i vår marina naturpark

    I Afrikas första och till ytan största marina naturpark skyddas den utrotningshotade havssköldpaddan. Här får de en fristad genom att de oavbrutet övervakas av våra sköldpaddsövervakare och räddas från utrotning.

Stöd oss

Peace Parks Foundation Sweden och Peace Parks Foundation i Sydafrika garanterar att donationer från bidragsgivare förvaltas på rätt sätt och att styrningen av organisationen håller högsta standard.

..pssst, det är klart du ska följa oss på Instagram